0118001

Експорт-імпорт товарів

 

Мета проведення

Отримання даних щодо зовнішньої торгівлі товарами для потреб складання зовнішньоторговельного і платіжного балансу України, оцінки розвитку економічних взаємовідносин України з іншими країнами світу

 

Основні статистичні показники

Вартість експорту/імпорту; кількість експорту/імпорту

Методологія

Концепція розвитку державної статистики підприємств України (затверджена наказом Держкомстату від 28.12.2007 №478)

Методологічні положення статистики зовнішньої торгівлі України товарами (затверджені наказом Держкомстату від 07.12.2006 №588)

Методологічні положення розрахунку індексів середніх цін, фізичного обсягу та умов торгівлі у зовнішній торгівлі товарами (затверджені наказом Держкомстату від 09.12.2005 №419)

Методологічні положення щодо розрахунків вартості страхування і фрахту в імпорті товарів (затверджені наказом Держкомстату від 09.10.2009 №371)

Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо оцінки обсягів неформальної торгівлі в статистиці зовнішньої торгівлі товарами (затверджені наказом Держкомстату від 05.09.2011 №225)

Методологічний посібник зі статистики зовнішньої торгівлі товарами (затверджений наказом Держстату від 28.12.2012 №546)

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 5-ЗЕЗ (місячна) "Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування"

ф. № 14-ЗЕЗ (квартальна) "Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів і членів екіпажу"

Інструктивні документи

Інструкція щодо порядку складання звіту за формою № 5-зез "Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування" (затверджена наказом Держкомстату від 11.08.2004 №471 та зареєстрована в Мін'юсті 20.08.2004 за №1034/9633)

Інструкція щодо порядку складання звіту за формою № 14-зез "Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів і членів екіпажу" (затверджена наказом Держкомстату від 11.08.2004 №471 та зареєстрована в Мін'юсті 20.08.2004 за №1035/9634)

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація органів державного управління (КОДУ)

Класифікація країн світу (КС)

Класифікація валют (КВ)

Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)

Адміністративні дані, що використовуються при проведенні державного статистичного спостереження

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Міністерство доходів і зборів України

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Україна у цифрах

Статистичний щорічник України

Регіони України

Україна та країни СНД

Зовнішня торгівля України

Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2013 році

Співробітництво між Україною та країнами ЄС

Бюлетені

Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку України

Соціально-економічний розвиток України

Доповіді

Про соціально-економічне становище України

Стан зовнішньоекономічних зв’язків з Російською Федерацією

Експрес-випуски

Зовнішня торгівля України товарами

Зовнішньоторговельний баланс України

Розподіл обсягів експорту-імпорту товарів за видами їх транспортування за 2013 рік

Отримання та надання Україною гуманітарної допомоги за 2013 рік

Стан зовнішньоекономічних відносин з країнами ЄС

Статистична інформація на сайті

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (щомісячна інформація)

Товарна структура зовнішньої торгівлі України (щомісячна інформація)

Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами (щомісячна інформація)

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами (щомісячні показники)

Щомісячні обсяги експорту-імпорту товарів за країнами світу (помісячні обсяги за уточненими річними даними)

Щомісячні обсяги експорту-імпорту товарів за товарною номенклатурою (помісячні обсяги за уточненими річними даними)

Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу (щомісячна інформація)

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi на 2 зн. УКТЗЕД (щомісячна інформація)

Зовнішня торгівля України товарами з країнами ЄС

Географічна структура експорту-імпорту товарів

 

Керівник державного статистичного спостереження

Матроніч Лариса Миколаївна

Департамент статистики торгівлі

289-62-47

[email protected]