0119001

Зовнішня торгівля послугами

 

Мета проведення

Отримання даних щодо зовнішньої торгівлі послугами для потреб складання зовнішньоторговельного і платіжного балансів України, оцінки розвитку економічних взаємовідносин України з іншими країнами світу

 

Основні статистичні показники

Вартість експорту послуг; вартість імпорту послуг; кількість осіб-резидентів; кількість осіб-нерезидентів

Методологія

Концепція розвитку державної статистики підприємств України (затверджена наказом Держкомстату від 28.12.2007 №478)

Методологічні положення зі статистики зовнішньої торгівлі послугами, схвалені рішенням Комісії з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України від 21.11.2011

Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо зовнішньої торгівлі послугами, схвалені рішенням Комісії з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України від 21.11.2011

Методологічні положення з розрахунку вартості послуг за статтею «Подорожі» у зовнішньоекономічній діяльності, схвалені рішенням Комісії з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України від 23.02.2012

Методика розрахунку вартості послуг за статтею “Фінансові послуги” у зовнішньоекономічній діяльності, схвалені рішенням Комісії з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України від 23.02.2012

Інструктивні матеріали за формою № 9-ЗЕЗ "Звіт про експорт (імпорт) послуг" (схвалені рішенням методичної комісії ДКСУ від 28.12.2004)

Методологічні положення з розрахунку вартості послуг за статтями "Подорожі" та "Фінансові послуги" у зовнішньоекономічній діяльності, схвалені рішенням Комісії з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України від 23.02.2012

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 9-ЗЕЗ (квартальна) "Звіт про експорт (імпорт) послуг"

Інструктивні документи

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 9-ЗЕЗ (квартальна) "Звіт про експорт (імпорт) послуг" від 29.11.2012 №18/1-12/12

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація органів державного управління (КОДУ)

Класифікація країн світу (КС)

Класифікація валют (КВ)

Класифікація зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП)

Адміністративні дані, що використовуються при проведенні державного статистичного спостереження

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Міністерство закордонних справ України

Національний банк України

Міністерство інфраструктури України

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Україна у цифрах

Україна

Регіони України

Україна та країни СНД

Співробітництво між Україною та країнами ЄС

Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2013 році

Зовнішня торгівля України

Статистичний щорічник України

Бюлетені

Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку України

Соціально-економічний розвиток України

Доповіді

Про соціально-економічне становище України

Стан зовнішньоекономічних зв’язків з Російською Федерацією

Експрес-випуски

Зовнішня торгівля України послугами

Зовнішньоторговельний баланс України

Стан зовнішньоекономічних відносин з країнами ЄС

Статистична інформація на сайті

Експорт-імпорт послуг за країнами світу (щоквартальна, оперативна інформація)

Зовнішня торгівля послугами (щоквартальна оперативна інформація)

Обсяги експорту-імпорту послуг за регіонами (щоквартальна оперативна інформація)

Зовнішня торгівля України послугами з країнами ЄС (річна інформація)

Динаміка експорту-імпорту послуг за країнами світу (2007-2013рр.)

Динаміка структури експорту-імпорту послуг (2007-2013рр.)

Щоквартальні показники експорту-імпорту послуг за країнами світу за 2013 рік (річна інформація, уточнені дані)

Щоквартальні показники обсягів експорту-імпорту послуг за структурою видів послуг за 2013 рік (річна інформація, уточнені дані)

Щоквартальні показники обсягів експорту-імпорту послуг за регіонами України за 2013 рік (річна інформація, уточнені дані)

Географічна структура експорту-імпорту послуг (1994-2013рр.)

 

Керівник державного статистичного спостереження

Поремська Тетяна Сергіївна

Департамент статистики торгівлі

287-20-33

[email protected]