0120001

Зміни цін (тарифів) на споживчі товари (послуги)

 

Мета проведення

Отримання даних щодо зміни цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) для розрахунків індексів споживчих, роздрібних цін (тарифів), базового індексу споживчих цін

 

Основні статистичні показники

Індекси споживчих цін; базовий індекс споживчих цін; середні споживчі ціни на окремі товари

Методологія

Методологічні положення щодо організації статистичного спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунків індексів споживчих цін (затверджені наказом  Держстату України від 01.07.2013 № 190)

Методика розрахунку базового індексу споживчих цін (затверджена наказом Держкомстату від 23.12.2011 №386)

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. 1-ТІ (місячна) "Середні ціни та індивідуальні індекси цін на споживчі товари"

ф.1-ПІ (місячна) "Середні ціни та індивідуальні індекси цін і тарифів на послуги"

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)

Класифікація індивідуального споживання за цілями (КІСЦ)

Статистична класифікація продукції (СКП)

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Україна у цифрах

Статистичний щорічник України

Україна та країни СНД

Регіони України

Україна

Соціальні індикатори рівня життя населення

Соціальний захист населення України

Транспорт і зв'язок України

Діти, жінки та сім'я в Україні

Індекси споживчих цін

Бюлетені

Статистичний бюлетень № 1

Соціально-економічний розвиток України

Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку України

Доповіді

Про соціально-економічне становище України

Сільське господарство України у 2013 році

Експрес-випуски

Індекси цін

Статистична інформація на сайті

Ціни і тарифи/Індекси споживчих цін, Базовий індекс споживчих цін

 

Керівник державного статистичного спостереження

Профацька Надія Вікторівна

Департамент статистики цін

235-30-11

[email protected]