0121002

Зміни цін на будівельно-монтажні роботи

 

Мета проведення

Отримання даних щодо зміни цін придбання матеріальних ресурсів у будівництві для розрахунку індексів цін на будівельно-монтажні роботи

 

Основні статистичні показники

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи

Методологія

Методологічні положення щодо організації статистичного спостереження за змінами цін на будівельно-монтажні роботи і розрахунку індексів цін, затверджені наказом Держстату України від 14.11.2012 №460

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 1-ціни (буд) (місячна) "Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ціни (буд) "Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві" (затверджена наказом Держкомстату від 05.10.2009 №366 (у редакції наказу Держкомстату від 26.07.2010 №296) та зареєстрована в Мін'юсті 04.08.2010 за №608/17903)

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)

Державний класифікатор будівель та споруд (ДК БС)

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Україна у цифрах

Статистичний щорічник України

Індекси цін виробників

Бюлетені

Статистичний бюлетень №1

Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку України

Доповіді

Про соціально-економічне становище України

Статистична інформація на сайті

Ціни і тарифи/Індекси цін на будівельно-монтажні роботи

 

Керівник державного статистичного спостереження

Кузьміна Лариса Анатоліївна

Департамент статистики цін

287-21-05

[email protected]