0122001

Взаєморозрахунки підприємств України з нерезидентами

 

Мета проведення

Інформаційне забезпечення складання платіжного балансу України

 

Основні статистичні показники Дебіторська та кредиторська заборгованість великих та середніх підприємств за розрахунками з нерезидентами за товари, роботи, послуги

Методологія

Концепція розвитку державної статистики підприємств України, затверджена наказом Держкомстату від 28.12.2007 №478

Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо взаєморозрахунків підприємств України з нерезидентами, наказ Держстату України від 16.10.2012 №421

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 1-Б (річна, квартальна) "Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами"

Інструктивні документи

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-Б "Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами" від 28.11.2012 №18/1-12/9

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)

Адміністративні дані, що використовуються при проведенні державного статистичного спостереження Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

Керівник державного статистичного спостереження

Прокопенко Андрій Миколайович

Департамент структурної статистики та статистики фінансів підприємств

289-97-90

[email protected]