0122003

Рух цінних паперів акціонерних товариств

 

Мета проведення

Інформаційне забезпечення складання фінансового рахунку

 

Основні статистичні показники Номінальна вартість випущених та розміщених цінних паперів, вартість реалізації повторно проданих цінних паперів акціонерних товариств за звітний період

Методологія

Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо руху цінних паперів акціонерних товариств, наказ Держстату України від 16.10.2012 №420

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 2-Б (річна) "Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів"

Інструктивні документи

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 2-Б "Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів" від 09.08.2013

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)

Адміністративні дані, що використовуються при проведенні державного статистичного спостереження

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

Керівник державного статистичного спостереження

Прокопенко Андрій Миколайович

Департамент структурної статистики та статистики фінансів підприємств

289-97-90

[email protected]