0123001

Структурні зміни в економіці України та її регіонів

 

Мета проведення

Отримання статистичної інформації про економічний стан, господарську діяльність суб'єктів господарювання

 

Основні статистичні показники

Кількість суб’єктів господарювання (підприємств та фізичних осіб підприємців), обсяг реалізованої ними продукції (товарів, послуг) та кількість зайнятих й найманих працівників за звітний рік; кількість підприємств, обсяг реалізованої ними продукції (товарів, послуг) та кількість зайнятих й найманих працівників за звітний рік; обсяг виробленої продукції (товарів, послуг), додана вартість за витратами виробництва, витрати на персонал підприємств за звітний рік

Методологія

Концепція розвитку державної статистики підприємств України, наказ Держкомстату від 28.12.2007 №478

Методика формування вибіркової сукупності звітних одиниць у структурному обстеженні малих підприємств, затверджена наказом Держкомстату від 29.12.2010 №536

Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо структурних змін в економіці України та її регіонів, затверджені наказом Держстату України від 22.12.2011 №366

Методичні положення щодо формування статистичної інформації про діяльність суб'єктів малого підприємництва, затверджені наказом Держкомстату від 24.04.2003 №125 зі змінами, затвердженими наказом Держкомстату від 27.07.2007 №274

Методологічні положення щодо підготовки звітів з якості даних річного вибіркового структурного обстеження малих підприємств, затверджені наказом Держкомстату від 29.12.2010 №537

Методологічні положення про взаємоузгоджену систему державних статистичних спостережень для складання показників структурної статистики - складової статистики підприємств, затверджені наказом Держстату України від 29.12.2012 №549

Методика поширення даних вибіркового структурного обстеження малих підприємств на генеральну сукупність, затверджена наказом Держстату України від 16.10.2012 №419

Методика розрахунку показника структурної статистики "Обсяг виробленої продукції", затверджена наказом Держстату України від 22.12.2012 № 364

Методика розрахунку показника структурної статистики "Додана вартість за витратами виробництва", затверджена наказом Держстату України від 22.12.2012 № 365

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства"
ф. № 1-підприємництво (коротка)-(річна) "Структурне обстеження підприємства"

Інструктивні документи

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" від 30.12.2012 №18/1-12/34

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-підприємництво (коротка) (річна) "Структурне обстеження підприємства" від 28.12.2012 №18/1-12/10

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація країн світу (КС)

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)

Адміністративні дані, що використовуються при проведенні державного статистичного спостереження

Міністерство доходів і зборів України

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Фонд державного майна України

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Статистичний щорічник України
Регіони України
Діяльність суб’єктів господарювання
Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва
Сільське господарство України
Роздрібна торгівля України

Україна та країни СНД

Бюлетені

Статистичний бюлетень № 2

Економічне і соціальне становище регіону

Статистична інформація на сайті

Основні показники діяльності підприємств-суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності, за регіонами; за розмірами;

Основні показники розвитку суб’єктів великого, середнього,  малого та мікропідприємництва за видами економічної діяльності та регіонами;

 

Керівник державного статистичного спостереження

Захарова Тетяна Аркадіївна

Департамент структурної статистики та статистики фінансів підприємств

287-62-11

[email protected]