0124001

Охорона атмосферного повітря

 

Мета проведення

Отримання даних щодо надходження забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферу від стаціонарних джерел забруднення

 

Основні статистичні показники

Обсяги викидів забруднюючих речовин та парникових газів за видами речовин; викиди забруднюючих речовин на одну особу, на квадратний кілометр; кількість підприємств, які мали викиди

Методологія Методологічні положення щодо організації державного статистичного спостереження з охорони атмосферного повітря (затверджена наказом Держкомстату від 05.08.2011 №198)

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про охорону атмосферного повітря за 20__р."

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про охорону  атмосферного повітря № 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (річна) та № 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (квартальна), затверджена наказом Держкомстату від 20.10.2008 №396 та зареєстрована у Мін’юсті 05.11.2008 за №1075/15766

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація органів державного управління (КОДУ)

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)

Адміністративні дані, що використовуються при проведенні державного статистичного спостереження

Міністерство екології та природних ресурсів України

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Україна у цифрах

Україна

Регіони України

Довкілля України

Соціальні індикатори рівня життя населення

Статистичний щорічник України

Діти, жінки та сім'я в Україні

Бюлетені

Статистичний бюлетень № 2

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за 2013 рік

Доповіді

Довкілля України у 2013 році

Експрес-випуски

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забрудненняу 2013 році

Статистична інформація на сайті

Навколишнє середовище/Динаміка викидів забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990-2013рр.), Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря, Викиди діоксиду сірки та оксидів азоту в атмосферне повітря (1990-2013рр.), Соціально-економічне становище регіонів України/Навколишнє природне середовище/ Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря

 

Керівник державного статистичного спостереження

Гусєва Наталія Юріївна

Департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища

287-02-38

[email protected]