0124003

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі

 

Мета проведення

Отримання даних щодо витрат на охорону навколишнього природного середовища, екологічних платежів за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин, скиди забруднених зворотних вод, розміщення відходів у навколишньому середовищі, науково-дослідні роботи, екологічні послуги

 

Основні статистичні показники

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища, у тому числі капітальний ремонт основних засобів природоохоронного призначення; поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища; екологічний податок за забруднення навколишнього природного середовища;штрафні санкції за порушення природоохоронного законодавства; надходження коштів за надання екологічних послуг; оплата послуг природоохоронного призначення

Методологія Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо витрат на охорону навколишнього природного середовища (наказ Держкомстату від 23.12.2011 №392)

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 1-екологічні витрати (річна) "Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 20__рік"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-екологічні витрати "Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 20__р.", затверджена наказом Держкомстату від 11.11.2010 №452 та зареєстрована в Мін’юсті 30.11.2010 за №1202/18497

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація органів державного управління (КОДУ)

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)

Адміністративні дані, що використовуються при проведенні державного статистичного спостереження Міністерство екології та природних ресурсів України

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Україна у цифрах

Статистичний щорічник України

Регіони України

Довкілля України

Бюлетені

Статистичний бюлетень № 2

Доповіді

Довкілля України у 2013 році

Експрес-випуски

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі у 2013 році

 

Керівник державного статистичного спостереження

Мартинюк Ольга Анатоліївна

Департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища

287-02-38

[email protected]