0125001

Заповідники та національні природні парки

 

Мета проведення

Отримання даних щодо діяльності заповідників та національних природних парків України

 

Основні статистичні показники

Площа земель об'єкта природно-заповідного фонду (ПЗФ) за категоріями земель; ємність стаціонарних рекреаційних об'єктів; кількість відвідувачів об'єкта ПЗФ; кількість туристичних маршрутів; облікова кількість штатних працівників об'єкта ПЗФ; витрати на утримання об'єкта ПЗФ; кількість популяцій рослин, грибів та чисельність тварин, занесених до Червоної книги України; площа, зайнята угрупованням рослин, занесених до Зеленої книги України

Методологія Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо діяльності заповідників та національних природних парків (наказ Держкомстату від 05.08.2011 №197)

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 1-заповідник (річна) "Заповідники та національні природні парки за 20__р."

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-заповідник "Заповідники та національні природні парки", затверджена наказом Держкомстату від 11.11.2010 №451 та зареєстрована в Мін’юсті 30.11.2010 за №1199/18494

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація органів державного управління (КОДУ)

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Довкілля України

Статистичний щорічник України

Україна у цифрах

Бюлетені

Заповідники та національні природні парки України у 2013 році

Статистична інформація на сайті

Навколишнє середовище/Основні показники використання та охорони лісу, тваринних ресурсів та заповідних територій (1990-2013рр.)

 

Керівник державного статистичного спостереження

Мартинюк Ольга Анатоліївна

Департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища

287-02-38

[email protected]