0125002

Ведення мисливського господарства

 

Мета проведення

Отримання даних щодо ведення мисливського господарства

 

Основні статистичні показники

Площа мисливських угідь, наданих у користування, за категоріями угідь; площа мисливських угідь, охоплених мисливським упорядкуванням; облікова кількість штатних працівників, зайнятих у мисливському господарстві; витрати на ведення мисливського господарства; надходження від ведення мисливського господарства; чисельність, розселення і добування мисливських тварин за видами; штучне розведення мисливських тварин

Методологія Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо ведення мисливського господарства (затверджені наказом Держкомстату від 20.12.2011 №358 зі змінами від 12.02.2014 №35)

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 2-тп (мисливство) (річна) "Ведення мисливського господарства за 20__ рік"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 2-тп (мисливство) "Ведення мисливського господарства", затверджена наказом Держкомстату 28.09.2005 №290 (у редакції наказу Держкомстату від 26.05.2011 №125), зареєстрована в Мін’юсті 16.06.2011 за №717/19455

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація органів державного управління (КОДУ)

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Довкілля України

Україна у цифрах

Статистичний щорічник України

Регіони України

Бюлетені

Ведення мисливського господарства у 2013 році

Статистичний бюлетень № 2

Статистична інформація на сайті

Навколишнє середовище/ Основні показники використання та охорони лісу, тваринних ресурсів та заповідних територій (1990-2013рр.)

 

Керівник державного статистичного спостереження

Мартинюк Ольга Анатоліївна

Департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища

287-02-38

[email protected]