0126001

Наявність та рух житлового фонду і його експлуатація

 

Мета проведення

Отримання даних щодо наявності, руху та характеристик житлового фонду, а також про доходи і витрати з його експлуатації

 

Основні статистичні показники

Загальна площа житлового фонду; забезпеченість населення житлом; обладнання житлового фонду

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 1-житлофонд (річна) "Житловий фонд"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-житлофонд (річна) "Житловий фонд", затверджена наказом Держкомстату від 21.07.2008 №251 та зареєстрована в Мін’юсті 11.08.2008 за №736/1542, із змінами, внесеними наказами Держкомстату від 25.08.2009 №325 та від 10.08.2010 №322

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)

Державний класифікатор будівель та споруд (ДК БС)

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Україна у цифрах

Статистичний щорічник України

Регіони України

Україна

Соціальні індикатори рівня життя населення

Діти, жінки та сім'я в Україні

Бюлетені

Житловий фонд України

Статистичний бюлетень № 2

Регіональний людський розвиток

Експрес-випуски Житловий фонд України у 2013 році

Статистична інформація на сайті

Житловий фонд

 

Керівник державного статистичного спостереження

Герасименко Андрій Володимирович

Департамент статистики послуг

289-44-49, 235-20-65

[email protected]