0126004

Надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг та на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

 

Мета проведення

Отримання даних щодо надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги та на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

 

Основні статистичні показники

Кількість сімей, які звернулися за субсидіями; кількість сімей, яким призначено субсидії; у % до кількості сімей, які звернулися за субсидіями; загальна сума призначених субсидій

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 1-субсидії (ЖКГ) (місячна) "Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг"

ф. № 1-субсидії (паливо) (місячна) "Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-субсидії (ЖКГ) (місячна) "Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг", затверджена наказом Держкомстату від 07.09.2007 №339 (у редакції наказу Держкомстату від 31.08.2010 №369) та зареєстрована в Мін’юсті 20.09.2010 за №831/18126

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-субсидії (паливо) (місячна) "Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива", затверджена наказом Держкомстату України від 07.09.2007 №339 (у редакції наказу Держкомстату від 31.08.2010 №370) та зареєстрована в Мін’юсті 20.09.2010 за №832/18127

Класифікації

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Україна у цифрах

Статистичний щорічник України

Соціальний захист населення України

Бюлетені

Соціально-економічний розвиток України

Статистичний бюлетень № 2

Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку України

Доповіді

Про соціально-економічне становище України

Експрес-випуски

Про надання населенню субсидій

 

Керівник державного статистичного спостереження

Герасименко Андрій Володимирович

Департамент статистики послуг

289-44-49

[email protected]