0128001

Мережа та діяльність дошкільних навчальних закладів

 

Мета проведення

Отримання даних щодо мережі та діяльності дошкільних навчальних закладів

 

Основні статистичні показники

Кількість дошкільних навчальних закладів; чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах; кількість місць у дошкільних навчальних закладах; охоплення дітей дошкільними навчальними  закладами; розподіл дітей у дошкільних навчальних закладах за мовами виховання

Методологія Методологічні положення зі статистики освіти, затверджені наказом Держкомстату від 09.11.2011 №288

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 85-к (річна) "Звіт дошкільного навчального закладу за 20    рік"

Інструктивні документи

Роз'яснення щодо форми державного статистичного спостереження №85-к (річна) "Звіт дошкільного навчального закладу за рік" від 30.10.2013 №18.1-12/24

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація органів державного управління (КОДУ)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Статистичний щорічник України

Регіони України

Захист дітей, які потребують особливої уваги суспільства

Діти, жінки та сім'я в Україні

Україна

Бюлетені

Дошкільна освіта України

Статистичний бюлетень № 2

Регіональний людський розвиток

Експрес-випуски Дошкільні навчальні заклади у 2013 році

Статистична інформація на сайті

Освіта/Дошкільні заклади (1990-2013рр.)

 

Керівник державного статистичного спостереження

Сеник Оксана Олександрівна

Департамент статистики послуг

287-33-45

[email protected]