0128002

Охоплення навчанням дітей шкільного віку

 

Мета проведення

Отримання даних щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку

 

Основні статистичні показники

Кількість дітей шкільного віку; кількість дітей, які не навчаються для здобуття повної загальної середньої освіти

Методологія Методологічні положення зі статистики освіти, затверджені наказом Держкомстату від 09.11.2011 №288

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 77-РВК (один раз на рік) "Звіт про кількість дітей шкільного віку"

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація органів державного управління (КОДУ)

 

Публікації

 

Бюлетені

Загальноосвітні навчальні заклади України на початок навчального року

Експрес-випуски Охоплення навчанням дітей шкільного віку станом на 1 вересня 2014 року

 

Керівник державного статистичного спостереження

Сеник Оксана Олександрівна

Департамент статистики послуг

235-71-72

[email protected]