0128003

Мережа та діяльність вищих навчальних закладів

 

Мета проведення

Отримання даних щодо мережі та діяльності вищих навчальних закладів

 

Основні статистичні показники

Чисельність студентів у ВНЗ; прийом студентів до ВНЗ; випуск фахівців з ВНЗ; викладацький склад ВНЗ; загальна площа ВНЗ

Методологія Методологічні положення зі статистики освіти, затверджені наказом Держкомстату від 09.11.2011 №288

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 2-3 нк (один раз на рік) "Звіт вищого навчального закладу на початок 20  /    навчального року"

Інструктивні документи

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року" від 30.11.2012 №18/1-12/35

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація країн світу (КС)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Статистичний щорічник України

Регіони України

Україна у цифрах

Діти, жінки та сім'я в Україні

Соціальні індикатори рівня життя населення

Захист дітей, які потребують особливої уваги суспільства

Україна

Бюлетені

Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України

Статистичний бюлетень № 2

Регіональний людський розвиток

Експрес-випуски Мережа вищих навчальних закладів на початок 2014/2015 навчального року

Статистична інформація на сайті

Освіта/Вищі навчальні заклади (1990-2013рр.)

 

Керівник державного статистичного спостереження

Сеник Оксана Олександрівна

Департамент статистики послуг

287-33-45

[email protected]