0128004

Робота аспірантури та докторантури

 

Мета проведення

Отримання даних щодо роботи аспірантури та докторантури

 

Основні статистичні показники

Прийом до аспірантури; фактичний випуск аспірантів; прийом та випуск докторантів; чисельність аспірантів та докторантів; підготовка аспірантів із зарубіжних країн

Методологія Методологічні положення зі статистики освіти, затверджені наказом Держкомстату від 09.11.2011 №288

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 1-НК (річна) "Звіт про роботу аспірантури та докторантури"

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація органів державного управління (КОДУ)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Статистичний щорічник України

Соціальні індикатори рівня життя населення

Наукова та інноваційна діяльність

Діти, жінки та сім'я в Україні

Бюлетені

Підготовка наукових кадрів

Експрес-випуски Робота аспірантури та докторантури у 2013 році

Статистична інформація на сайті

Освіта/ Вищі навчальні заклади (1990-2013рр.)

 

Керівник державного статистичного спостереження

Сеник Оксана Олександрівна

Департамент статистики послуг

287-33-45

[email protected]