0129001

Травматизм на виробництві

 

Мета проведення

Отримання даних щодо кількості нещасних випадків на виробництві та потерпілих від нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, за основними видами подій, що призвели до нещасних випадків, та причинами нещасних випадків, окремих матеріальних наслідків нещасних випадків на виробництві

 

Основні статистичні показники

Кількість потерпілих від нещасних випадків, які призвели до втрати працездатності на 1 робочий день чи більше, та від нещасних випадків зі смертельним наслідком; кількість людино-днів непрацездатності у потерпілих від нещасних випадків, які призвели до втрати працездатності на 1 робочий день чи більше (включно з померлими), тимчасова непрацездатність яких закінчилася у звітному році; кількість потерпілих, які частково втратили працездатність і були переведені з основної роботи на іншу на 1 робочий день і більше; кількість нещасних випадків

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 7-тнв (річна) "Звіт про травматизм на виробництві у 20 __ році"

Інструктивні документи

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 7-тнв (річна) “Звіт про травматизм на виробництві у 20___ році” від 30.11.2012 №18/1-12/22

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Регіони України

Статистичний щорічник України

Соціальні індикатори рівня життя населення

Діти, жінки та сім'я в Україні

Бюлетені

Травматизм на виробництві

Регіональний людський розвиток

Експрес-випуски Травматизм на виробництві у 2013р.

 

Керівник державного статистичного спостереження

Сеник Оксана Олександрівна

Департамент статистики послуг

287-33-45

[email protected]