0131001

Діяльність музеїв

 

Мета проведення

Отримання даних щодо діяльності музеїв, площі музейної території, обсягу науково-дослідної, експозиційної та культурно-освітньої роботи

 

Основні статистичні показники

Кількість предметів основного фонду музею; кількість днів на рік, відкритих для відвідування музею; загальна кількість відвідувачів музею; кількість працівників музею; кількість музеїв (не юридичних осіб), що перебувають у віданні підприємств, установ, організацій та навчальних закладів

Методологія Методологічні положення зі статистики культури, затверджені наказом Держкомстату від 23.12.2011 371

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 8-нк (річна) "Звіт про діяльність музею за 20__ рік"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 8-нк "Звіт про діяльність музею за 20_ рік", затверджена наказом Держкомстату від 27.09.2010 №402, зареєстрована в Мін'юсті 19.10.2010 за №940/18235

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація органів державного управління (КОДУ)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Статистичний щорічник України

Регіони України

Діти, жінки та сім'я в Україні

Україна

Бюлетені

Заклади культури, мистецтва, фізкультури та спорту України

Статистичний бюлетень № 2

Експрес-випуски Мережа та діяльність музеїв у 2013 році

Статистична інформація на сайті

Культура/ Культура (1990-2013рр.)

 

Керівник державного статистичного спостереження

Сеник Оксана Олександрівна

Департамент статистики послуг

287-33-45

[email protected].ua