0131002

Діяльність театрів

 

Мета проведення

Отримання даних щодо діяльності театрів

 

Основні статистичні показники

Кількість театральних вистав; кількість глядачів; кількість місць у залі для глядачів; кількість театральних постановок; кількість працівників за звітний рік

Методологія Методологічні положення зі статистики культури, затверджені наказом Держкомстату від 23.12.2011 371

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 9-нк (річна) "Звіт про діяльність театру за 20__ рік"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 9-нк "Звіт про діяльність театру за 20__ рік" (затверджена наказом Держкомстату від 06.09.2010 №380, зареєстрована в Мін’юсті 24.09.2010 за №849/18144)

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація органів державного управління (КОДУ)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Статистичний щорічник України

Регіони України

Діти, жінки та сім'я в Україні

Україна

Бюлетені

Заклади культури, мистецтва, фізкультури та спорту України

Статистичний бюлетень № 2

Експрес-випуски Мережа та діяльність театрів у 2013 році

Статистична інформація на сайті

Культура/ Культура (1990-2013рр.)

 

Керівник державного статистичного спостереження

Сеник Оксана Олександрівна

Департамент статистики послуг

287-33-45

[email protected]