0131003

Діяльність концертних організацій, професійних творчих колективів

 

Мета проведення

Отримання даних щодо діяльності концертних організацій, професійних творчих колективів

 

Основні статистичні показники

Кількість концертів; кількість слухачів; кількість працівників; кількість постійних колективів

Методологія Методологічні положення зі статистики культури, затверджені наказом Держкомстату від 23.12.2011 371

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 12-нк (річна) "Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу за 20__ рік"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 12-нк "Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу за 20__ рік" (затверджена наказом Держкомстату від 20.09.2010 №391, зареєстрована в Мін’юсті 05.10.2010 за №890/18185)

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація органів державного управління (КОДУ)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Статистичний щорічник України

Україна

Бюлетені

Заклади культури, мистецтва, фізкультури та спорту України

Експрес-випуски Мережа та діяльність концертних організацій у 2013 році

Статистична інформація на сайті

Культура/ Культура (1990-2013рр.)

 

Керівник державного статистичного спостереження

Сеник Оксана Олександрівна

Департамент статистики послуг

287-33-45

[email protected]