0131004

Виставкова діяльність

 

Мета проведення

Отримання даних для моніторингу виставкової діяльності в Україні та за її межами

 

Основні статистичні показники

Кількість заходів; кількість учасників виставкових заходів; кількість відвідувачів виставкових заходів; кількість країн, представлених у виставкових заходах, проведених на території України

Методологія Методологічні положення зі статистики культури, затверджені наказом Держкомстату від 23.12.2011 №371

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 1-виставки (річна) "Звіт про виставкову діяльність у 20__ році"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-виставки "Звіт про виставкову діяльність", затверджена наказом Держкомстату від 02.02.2006 №22, зареєстрована в Мін’юсті 13.02.2006 за №127/12001

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація органів державного управління (КОДУ)

Класифікація країн світу (КС)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Статистичний щорічник України

Бюлетені

Виставкова діяльність в Україні

Експрес-випуски Виставкова діяльність у 2013 році

Статистична інформація на сайті

Культура/ Виставкова діяльність (2005-2013рр.)

 

Керівник державного статистичного спостереження

Сеник Оксана Олександрівна

Департамент статистики послуг

287-33-45

[email protected]