0132001

Економічна активність населення

 

Мета проведення

Отримання даних щодо складу та структури робочої сили, вимірювання обсягів зайнятості та напрямів діяльності населення, а також визначення реального рівня безробіття

 

Основні статистичні показники

Кількість зайнятого населення; рівень зайнятості населення; кількість безробітного населення (за методологією МОП); рівень безробіття населення (за методологією МОП); рівень економічної активності населення

Методологія

Методологічні положення щодо класифікації та аналізу економічної активності населення, затверджені наказом Держкомстату від 19.01.2011 №12

Методологічні положення щодо визначення неформальної зайнятості населення, затверджені наказом Держстату від 23.01.2013 №16

Методика визначення обсягів зайнятості у неформальному секторі економіки України, затверджена наказом Держкомстату від 29.02.2000 №73

Методика розрахунку системи статистичних ваг для поширення результатів вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності на генеральну сукупність, затверджена наказом Держкомстату від 14.11.2006 №520

Методика розрахунку характеристик надійності оцінювання показників за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності, затверджена наказом Держкомстату від 29.12.2006 №639

Вказівки для фахівця з інтерв'ювання з питань організації та методології вибіркових обстежень населення (домогосподарств), які здійснюють органи державної статистики. Обстеження економічної активності населення, затверджені наказом Держкомстату від 24.06.2011 №156

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 1-ЕАН (місячна) "Анкета вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності"

ф. № 2-ЕАН (місячна) "Анкета домашнього господарства"

Інструктивні документи

Вказівки для фахівця з інтерв'ювання з питань організації та методології вибіркових обстежень населення (домогосподарств), які здійснюють органи державної статистики. Обстеження економічної активності населення, затверджені наказом Держкомстату від 24.06.2011 №156

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація країн світу (КС)

Класифікатор професій (КП)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Україна у цифрах

Україна

Статистичний щорічник України

Регіони України

Соціальні індикатори рівня життя населення

Діти, жінки та сім'я в Україні

Праця України у 2012 році

Економічна активність населення України (за матеріалами обстеження) у 2013 році

Бюлетені

Статистичний бюлетень № 2

Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку України

Соціально-економічний розвиток України

Доповіді

Про соціально-економічне становище України

Ринок праці

Експрес-випуски

Економічна активність населення

Статистична інформація на сайті

Ринок праці/Основні показники ринку праці, Економічна активність населення

Соціально-економічне становище регіонів України/ Ринок праці

 

Керівник державного статистичного спостереження

Солоп Алла Віталіївна

Департамент статистики праці

235-43-04

[email protected], [email protected], [email protected]