0133001

Обстеження підприємств із питань статистики праці

 

Мета проведення

Отримання даних щодо кількості найманих працівників підприємств, руху кадрів, відпрацьованого часу, фонду оплати праці та його структури, розподілу працівників за розмірами заробітної плати, укладання колективних договорів та витрат на утримання робочої сили й інших виплат, що не входять до складу фонду оплати праці

 

Основні статистичні показники

Середньооблікова кількість штатних працівників; середньомісячна заробітна плата штатного працівника; відпрацьований час штатним працівником; кількість прийнятих на роботу працівників; кількість вибулих працівників

Методологія

Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 №286, зареєстрована в Мін'юсті 30.11.2005 за №1442/11722 (зі змінами, внесеними наказом Держкомстату від 05.10.2006 №466)

Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 №5, зареєстрована в Мін'юсті 27.01.2004 за №114/8713

Методика формування вибірки для проведення поточних обстежень підприємств із питань статистики праці, затверджена наказом Держкомстату від 31.05.2010 №202

Методика оцінювання показників за результатами поточних обстежень підприємств із питань статистики праці, затверджена наказом Держкомстату від 16.03.2011 №64

Методика розрахунку характеристик надійності оцінювання показників поточних обстежень підприємств із питань статистики праці, затверджена наказом Держкомстату від 20.12.2011 №356

Методика розрахунку індексів реальної заробітної плати, затверджена наказом Держстату України 13.09.2012 №378, зареєстрована в Мін'юсті 21.11.2012 за №1950/22262

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці"

ф. № 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці" (затверджена наказом Держкомстату від 26.10.2009 №403 та зареєстрована в Мін'юсті 15.12.2009 за №1211/17227)

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці" (затверджена наказом Держкомстату від 26.10.2009 №404 та зареєстрована в Мін'юсті 15.12.2009 за №1212/17228)

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація органів державного управління (КОДУ)

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Україна у цифрах

Україна

Регіони України

Україна та країни СНД

Статистичний щорічник України

Праця України у 2013 році

Сільське господарство України

Соціальні індикатори рівня життя населення

Транспорт і зв'язок України

Бюлетені

Статистичний бюлетень № 1

Статистичний бюлетень № 2

Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку України

Соціально-економічний розвиток України

Регіональний людський розвиток

Доповіді

Про соціально-економічне становище України

Заробітна плата та стан її виплати

Ринок праці

Використання найманої праці на підприємствах у 2013 році

Сільське господарство України у 2013 році

Експрес-випуски

Розподіл працівників за розмірами заробітної плати

Рух кадрів та використання робочого часу найманих працівників

Кількість, робочий час та оплата праці найманих працівників

Сукупний індекс витрат виробництва сільськогосподарської продукції

Статистична інформація на сайті

Доходи населення/ Заробітна плата;

Соціально-економічне становище регіонів України/ Заробітна плата та стан її виплати;

Ринок праці

 

Керівник державного статистичного спостереження

Бочкарьова Тетяна Володимирівна

Департамент статистики праці

287-30-11

[email protected]