0133003

Кількісний та якісний склад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

 

Мета проведення

Отримання даних щодо кількісного та якісного складу державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, його змін, руху кадрів, підготовки та підвищення кваліфікації цих категорій працівників

 

Основні статистичні показники

Облікова кількість штатних працівників; кількість прийнятих на службу працівників; кількість вибулих зі служби працівників; кількість працівників, які здобули вищу освіту; кількість працівників, які підвищили кваліфікацію

Методологія

Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 №5, зареєстрована в Мін'юсті 27.01.2004 за №114/8713

Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 №286 та зареєстрована в Мін'юсті 30.11.2005 за №1442/11722 (зі змінами, внесеними наказом Держкомстату від 05.10.2006 №466)

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 9-ДС (річна) "Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та спеціалістів"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 9-ДС (річна) "Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та спеціалістів" (затверджена наказом Держкомстату від 07.10.2010 №415 та зареєстрована в Мін'юсті 27.10.2010 за №985/18280)

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація органів державного управління (КОДУ)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Праця України у 2013 році

Бюлетені

Статистичний бюлетень № 2

Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на 31 грудня 2013 року

 

Керівник державного статистичного спостереження

Сокуренко Надія Вікторівна

Департамент статистики праці

235-00-82

[email protected]