0133004

Кількісний та якісний склад працівників та професійна підготовка кадрів на виробництві

 

Мета проведення

Отримання даних щодо кількості працівників, їхнього якісного складу, підготовки, а також підвищення кваліфікації

 

Основні статистичні показники

Облікова кількість штатних працівників; кількість працівників, яких навчено новим професіям; кількість працівників, які підвищили кваліфікацію; кількість працівників у віці 15-35 роки; кількість працівників пенсійного віку

Методологія

Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 №286, зареєстрована в Мін'юсті 30.11.2005 за №1442/11722 (зі змінами, внесеними наказом Держкомстату від 05.10.2006 №466)

Методика формування вибірки для проведення поточних обстежень підприємств із питань статистики праці, затверджена наказом Держкомстату від 31.05.2010 №202

Методика оцінювання показників за результатами поточних обстежень підприємств із питань статистики праці, затверджена наказом Держкомстату від 16.03.2011 №64

Методика розрахунку характеристик надійності оцінювання показників поточних обстежень підприємств із питань статистики праці, затверджена наказом Держкомстату від 20.12.2011 №356

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 6-ПВ (річна) "Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 6-ПВ (річна) "Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання", затверджена наказом Держкомстату від 06.11.2006 №508, зареєстрована в Мін'юсті 17.11.2006 за №1212/13086, із змінами, внесеними наказом Держстату України від 10.12.2012 №511

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Статистичний щорічник України

Регіони України

Соціальний захист населення України

Соціальні індикатори рівня життя населення

Діти, жінки та сім'я в Україні

Праця України у 2013 році

Бюлетені

Статистичний бюлетень № 2

Доповіді

Використання найманої праці на підприємствах у 2013 році

 

Керівник державного статистичного спостереження

Когут Оксана Павлівна

Департамент статистики праці

287-66-22

[email protected]