0133006

Стан виплати заробітної плати

 

Мета проведення

Отримання даних щодо суми заборгованості по заробітній платі та виплатах із соціального страхування, а також кількості працівників, яким своєчасно не виплачена заробітна плата

 

Основні статистичні показники

Сума заборгованості з виплати заробітної плати; темп зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати; сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств за рахунок бюджетних коштів; кількість працівників, яким не виплачено заробітну плату; сума боргу з виплати заробітної плати в середньому на одного працівника

Методологія

Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження "Стан виплати заробітної плати", затверджені наказом Держкомстату від 20.10.2011 №264 (у редакції наказу Держкомстату від 23.12.2011 №394)

Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 №286, зареєстрована в Мін'юсті 30.11.2005 за №1442/11722 (зі змінами, внесеними наказом Держкомстату від 05.10.2006 №466)

Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 №5, зареєстрована в Мін'юсті 27.01.2004 за №114/8713

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці", затверджена наказом Держкомстату від 26.10.2009 №403, зареєстрована в Мін'юсті 15.12.2009 за №1211/17227, зі змінами, внесеними наказом Держстату України від 27.02.2013 №67

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація органів державного управління (КОДУ)

Адміністративні дані, що використовуються при проведенні державного статистичного спостереження

Міністерство доходів і зборів України

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Праця України у 2013 році

Соціальні індикатори рівня життя населення

Бюлетені

Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку України

Соціально-економічний розвиток України

Доповіді

Про соціально-економічне становище України

Заробітна плата та стан її виплати

Ринок праці

Використання найманої праці на підприємствах у 2013 році

Експрес-випуски

Стан виплати заробітної плати

Статистична інформація на сайті

Доходи населення/Заробітна плата

 

Керівник державного статистичного спостереження

Когут Оксана Павлівна

Департамент статистики праці

287-66-22

[email protected]