0134001

Обстеження умов життя домогосподарств

 

Мета проведення

Отримання даних щодо соціо-демографічних характеристик, умов життя, структури фактичних витрат, ресурсів та щодо інших різноманітних показників рівня життя домогосподарств

 

Основні статистичні показники

Середній розмір домогосподарства; сукупні витрати в середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство; сукупні ресурси в середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство; чисельність населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць нижче прожиткового мінімуму

Методологія

Методологічні основи формування вибіркових сукупностей для проведення органами державної статистики України базових державних вибіркових обстежень населення (домогосподарств), затверджені наказом Держкомстату від 02.08.2005 №223

Методологічні положення з підготовки стандартних звітів щодо якості результатів державних вибіркових обстежень населення (домогосподарств), затверджені наказом Держкомстату від 05.06.2008 №178

Методологічні положення стандартного модульного опитування населення щодо ефективності програм соціальної допомоги, затверджені наказом Держкомстату від 30.12.2009 №510

Методологічні коментарі для користувачів щодо програми та системи показників вибіркового обстеження умов життя домогосподарств

Методологічні положення для оцінки показників бідності на регіональному рівні із застосуванням методів статистико-математичного моделювання від 01.10.2010 №408

Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження "Обстеження умов життя домогосподарств", затверджені наказом Держкомстату від 23.12.2012 №373

Методика розрахунку системи статистичних ваг для поширення результатів державного вибіркового обстеження умов життя домогосподарств на генеральну сукупність, затверджена наказом Держкомстату від 14.11.2006 №521

Методика формування вибіркових сукупностей для проведення у 2014-2018 роках вибіркових обстежень населення (домогосподарств): умов життя домогосподарств, економічної активності населення та сільськогосподарської діяльності населення у сільській місцевості (затверджена наказом Держстату України від 08.02.2013 №37))

Методика організації контролю якості роботи фахівців з інтерв'ювання, затверджена наказом Держкомстату від 18.07.2006 №335 (у редакції наказу Держкомстату від 29.12.2008 №525)

Методика комплексної оцінки бідності, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України, Національної академії наук України від 08.10.2012 №629/1105/1059/408/612

Вказівки для фахівця з інтерв'ювання з питань організації та методології вибіркових обстежень населення (домогосподарств), які здійснюють органи державної статистики (в частині обстеження умов життя домогосподарств), затверджені наказом Держстату України від 20.09.2013 №285

Вказівки для фахівця з інтерв’ювання з питань організації та методології вибіркових обстежень населення (домогосподарств), які здійснюють органи державної статистики (частина “Вибіркові обстеження населення (домогосподарств). Організація робіт фахівця з інтерв’ювання. Опитування населення: основні методологічні принципи та особливості”, затверджені наказом Держкомстату від 30.11.2005 №395 (зі змінами, затвердженими наказом Держкомстату від 26.04.2011 №105)

Порядок здійснення контролю роботи фахівців з інтерв'ювання з питань обстеження умов життя домогосподарств, затверджений наказом Держкомстату від 12.01.2007 №4

Порядок здійснення контролю роботи фахівців з інтерв'ювання з питань рівня участі домогосподарств у вибіркових обстеженнях населення, затверджений наказом Держкомстату від 28.12.2006 №635 (у редакції наказу Держкомстату від 30.12.2008 №528)

Методичні рекомендації щодо оптимізації плану вибірки обстеження умов життя домогосподарств з метою підвищення надійності оцінки показників бідності на регіональному рівні, затверджені наказом Держкомстату від 08.04.2010 №153

Методологічні положення для оцінки показників бідності на регіональному рівні із застосуванням методів статистико-математичного моделювання, затверджені наказом Держкомстату від 01.10.2010 №408

Методика обробки результатів державного вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, затверджена наказом Держкомстату від 31.10.2011 №278

Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження "Обстеження умов життя домогосподарств", затверджені наказом Держкомстату від 23.12.2011 №373

Методика оцінювання показників бідності на основі удосконаленого плану вибірки обстеження умов життя домогосподарств та методів моделювання, затверджена наказом Держкомстату від 23.12.2011 №375

Методика побудови статистико-математичної моделі для підвищення надійності оцінок показників бідності на регіональному рівні, затверджена наказом Держкомстату від 23.12.2011 №390

Методика розрахунку характеристик надійності оцінювання показників за результатами вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, затверджена наказом Держстату України від 20.08.2012 №356

Методика комплексної оцінки ефективності контролю якості роботи фахівців з інтерв’ювання, які проводять вибіркові обстеження домашніх господарств, затверджена наказом Держкомстату від 23.12.2011 №391

Методика проведення моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України, Національної академії наук України від 12.03.2013 №114/242/392/85/85

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. №1-УЖД (квартальна) "Контрольна картка складу домогосподарства"

ф. №2-УЖД (один раз на рік) "Запитальник основного інтерв’ю"

ф. №3-УЖД (два рази на квартал) "Щоденник поточних витрат домогосподарства"

ф. №5-УЖД (квартальна) "Квартальний запитальник про витрати і доходи домогосподарства"

Анкета № 1 (квартальна) "Будівництво та ремонт"

Анкета № 2 (один раз на два роки) "Стан здоров'я членів домогосподарства. Наявність товарів тривалого користування"

Анкета № 3 (один раз на рік) "Самооцінка доходів домогосподарства. Доступ домогосподарств до Інтернету"

Анкета № 4 (один раз на 5 років) "Ефективність програм соціальної підтримки населення"

Інструктивні документи

Вказівки для фахівця з інтерв'ювання з питань організації та методології вибіркових обстежень населення (домогосподарств), які здійснюють органи державної статистики (в частині обстеження умов життя домогосподарств), затверджені наказом Держкомстату від 27.11.2009 №450 (у редакції наказу Держкомстату від 11.04.2011 №89)

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація індивідуального споживання за цілями (КІСЦ)

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)

Адміністративні дані, що використовуються при проведенні державного статистичного спостереження

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міністерство соціальної політики України

Міністерство юстиції України

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Україна у цифрах

Статистичний щорічник України

Регіони України

Самооцінка населенням стану здоров'я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги

Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України

Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів

Витрати і ресурси домогосподарств України у 2013 році

Соціальні індикатори рівня життя населення

Бюлетені

Статистичний бюлетень

Витрати і ресурси домогосподарств України

Витрати і ресурси домогосподарств України у 2013 році окремо по кожному регіону

Витрати і ресурси домогосподарств України у 2013 році окремо по кожному економічному району

Доповіді

Витрати і ресурси домогосподарств України (за матеріалами вибіркового обстеження)

Самооцінка населенням стану здоров'я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2013 році

Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів у 2013 році (за матеріалами вибіркового обстеження)

Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2014 році (за матеріалами вибіркового обстеження)

Соціально-економічне становище домогосподарств України у 2013 році (за матеріалами вибіркового обстеження)

Самооцінка домогосподарствами доступності окремих товарів та послуг у 2013 році

Статистична інформація на сайті

Характеристика домогосподарств/ Структура сукупних витрат/ Структура сукупних ресурсів/ Диференціація життєвого рівня населення

 

Керівник державного статистичного спостереження

Пліско Ксенія Юріївна

Департамент обстежень домогосподарств

234-32-13, 234-01-34, 235-31-22

[email protected], [email protected], [email protected], [email protected]