0135001

Всеукраїнський перепис населення

 

Мета проведення

Отримання даних щодо різноманітних характеристик населення країни в цілому та по кожній адміністративно-територіальній одиниці для інформаційного забезпечення управління та прогнозування соціально-економічного розвитку, а також розроблення та реалізації виваженої державної політики з питань народонаселення

 

Основні статистичні показники

Кількість та територіальне розміщення населення; рівень освіти населення; розподіл населення за громадянством, етнічним походженням, мовними ознаками; міграційний рух населення; розподіл населення за джерелами засобів існування; кількість та склад домогосподарств; житлові умови населення

Методологія

Концепція технології оброблення даних Всеукраїнського перепису населення (наказ Держстату України від 02.11.2012 №448)

Інструкція щодо проведення Всеукраїнського перепису населення та заповнення переписної документації (наказ Держстату України від 03.07.2012 №311, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року за № 1618/21930)

 

Керівник державного статистичного спостереження

Марценюк Наталія Віталіївна

Департамент статистики населення та регіональної статистики

284-31-45

[email protected]