0135003

Міграційний рух населення

 

Мета проведення

Отримання даних щодо кількості та демографічних характеристик осіб, які змінили місце постійного проживання у межах України, прибули в Україну або вибули за її межі на постійне проживання

 

Основні статистичні показники

Кількість прибулих на місце проживання; кількість вибулих на місце проживання; міграційний приріст (скорочення) населення

Методологія

Методологічні положення щодо статистичного аналізу чисельності та складу населення, затверджені наказом Держкомстату від 13.12.2006 №602

Адміністративні дані, що використовуються при проведенні державного статистичного спостереження

Державна міграційна служба України

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Населення України за 2013 рік

Статистичний щорічник України

Україна у цифрах

Розподіл постійного населення України за статтю та віком станом на 1 січня 2014 року

Чисельність наявного населення України на 1 січня 2014 року

Регіони України

Діти, жінки та сім'я в Україні

Соціальні індикатори рівня життя населення

Україна

Бюлетені

Статистичний бюлетень № 1

Статистичний бюлетень № 2

Соціально-економічний розвиток України

Доповіді

Демографічна ситуація в Україні у 2013 році

Загальна характеристика статево-вікового складу населення України на 1 січня 2014 року

Експрес-випуски

Демографічна ситуація в Україні

Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня 2014 року

Очікування чисельність наявного населення на 1 січня 2015 року

Статистична інформація на сайті

Демографічна ситуація/ Міграційний рух населення (щомісячна інформація), Населення (1990-2013рр.)

 

Керівник державного статистичного спостереження

Задоєнко Любов Вікторівна

Департамент статистики населення та регіональної статистики

234-12-86

[email protected]