0136001

Стан ділової активності підприємств

 

Мета проведення

Отримання інформації стосовно очікувань підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності

 

Основні статистичні показники

Очікування у поточному стані та перспективні очікування підприємств промисловості, будівництва, роздрібної торгівлі, транспорту, сільського господарства та сфери послуг щодо обсягу виробництва продукції, запасів, попиту, цін на продукцію/роботи/послуги; кількості працівників; обсягу нових замовлень у будівництві; фінансово-економічного стану; обсягу інвестицій

Методологія

Концепція розвитку державної статистики підприємств України, наказ Держкомстату від 28.12.2007 №478

Методологічні положення з організації проведення обстежень ділової активності підприємств промисловості, будівництва, роздрібної торгівлі, послуг, транспорту та сільського господарства, наказ Держстату України від 08.02.2012 №38

Методика формування сукупностей одиниць для обстежень ділової активності підприємств за видами економічної діяльності, наказ Держстату України від 31.12.2013 №427

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 2К-П (квартальна) "Анкета для промислового підприємства"

ф. № 2К-С (квартальна) "Анкета для сільськогосподарського підприємства"

ф. № 2К-Б (квартальна) "Анкета для будівельного підприємства"

ф. № 2К-Т (квартальна) "Анкета для підприємства роздрібної торгівлі"

ф. № 2К-Тр (квартальна) "Анкета для транспортного підприємства"

ф. № 2К-СП (квартальна) "Анкета для підприємства сфери послуг"

ф. № 2К-П дод (один раз на рік) "Анкета для промислового підприємства (додаток)"

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)

 

Публікації

 

Статистична інформація на сайті

Розвиток підприємництва/Очікування підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності

 

Керівники державного статистичного спостереження

Пугачова Марина Володимирівна

Колпакова Олена Миколаївна

НТК статистичних досліджень

Департамент структурної статистики та статистики фінансів підприємств

287-32-41 287-33-78

287-14-33

[email protected] [email protected]