0138001

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку

 

Мета проведення

Отримання даних щодо мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, чисельності оздоровлених у них дітей

 

Основні статистичні показники

Кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; кількість місць у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку; чисельність дітей, які перебували у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку влітку

Методологія Методологічні положення зі статистики туризму, затверджені наказом Держкомстату від 23.12.2011 №372

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 1-от (один раз на рік) "Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо 20__ року"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-от (один раз на рік) "Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо 20__ року" (затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2010 №406 та зареєстрована в Мін’юсті 19.10.2010 за №941/18236)

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація органів державного управління (КОДУ)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Статистичний щорічник України

Регіони України

Захист дітей, які потребують особливої уваги суспільства

Діти, жінки та сім'я в Україні

Бюлетені

Оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку влітку

Статистичний бюлетень № 2

Експрес-випуски Мережа дитячих закладів оздоровлення та відпочинку влітку 2014 року

Статистична інформація на сайті

Туризм/ Санаторно-курортні та оздоровчі заклади (1990-2013рр.)

 

Керівник державного статистичного спостереження

Сеник Оксана Олександрівна

Департамент статистики послуг

287-33-45

[email protected]