Метаописи державних статистичних спостережень на 2014 рік

Статистика промислового виробництва

0101001

Основні економічні показники короткострокової статистики промисловості

0101002

Виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

0101003

Виробництво та реалізація промислової продукції за видами

 

Статистика виробництва та розподілення електроенергії, тепла, газу, води

0102001

Підсумки роботи електростанцій, зведені таблиці за типами електростанцій. Техніко-економічні показники роботи електростанцій потужністю 500 кВт і більше

0102004

Газифікація населених пунктів

0102005

Постачання теплоенергії

0102006

Робота водопроводів (окремих водопровідних мереж)

 

Статистика дозволів на будівництво

0103001

Одержання та реалізація дозвільних документів на будівництво, стан незавершеного будівництва

 

Статистика діяльності будівельних підприємств

0104001

Основні економічні показники короткострокової статистики будівництва

 

Статистика капітальних інвестицій

0105001

Капітальні інвестиції

 

Статистика інвестицій зовнішньоекономічної діяльності

0106001

Надходження прямих інвестицій від нерезидентів та внесення прямих інвестицій за кордон

 

Статистика інвестиційних проектів

0107001

Статистика інвестиційних проектів

 

Статистика основних засобів

0108001

Наявність і рух основних засобів, амортизація

 

Статистика сільського господарства

0109001

Перший всеукраїнський загальний сільськогосподарський перепис

0109003

Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду

0109004

Внесення добрив та проведення інших агротехнічних робіт під урожай сільськогосподарських культур

0109005

Розміри посівних площ сільськогосподарських культур у домашніх господарствах

0109006

Стан тваринництва

0109007

Переробка винограду на виноматеріали

0109008

Реалізація сільськогосподарської продукції

0109009

Купівля матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб у сільському господарстві

0109010

Наявність і надходження зернових та олійних культур на підприємства, що займалися їхнім зберіганням та переробкою

0109011

Надходження цукрових буряків на переробні підприємства

0109012

Надходження худоби та птиці на переробні підприємства

0109013

Надходження молока на переробні підприємства

0109014

Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

0109016

Наявність сільськогосподарської техніки

0109017

Господарська діяльність фермерського господарства, малого підприємства в сільському господарстві

0109018

Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства

0109019

Сільськогосподарська діяльність населення в сільській місцевості

Схема системи державних статистичних спостережень

 

Статистика рибного господарства

0110001

Рибогосподарська діяльність підприємств

 

Статистика ринкових нефінансових послуг

0111001

Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг

0111002

Основні економічні показники діяльності підприємств сфери нефінансових послуг

0111005

Обстеження роботи каналізації (окремої каналізаційної мережі)

 

Статистика транспорту

0112001

Діяльність підприємств залізничного транспорту

0112002

Діяльність підприємств, які експлуатують автомобільний транспорт

0112003

Діяльність фізичних осіб-підприємців автомобільного транспорту

0112004

Діяльність підприємств автомобільного транспорту

0112007

Діяльність підприємств водного транспорту

0112008

Морські та річкові порти (причали)

0112009

Діяльність підприємств авіаційного транспорту

0112010

Діяльність підприємств трубопровідного транспорту

0112011

Діяльність підприємств міського електричного транспорту

 

Статистика зв′язку та інформатики

0113001

Діяльність операторів (провайдерів) телекомунікацій та поштового зв'язку

 

Статистика науки

0114001

Виконання наукових та науково-технічних робіт

0114002

Облік докторів наук, які працюють в економіці України

0114003

Облік кандидатів наук, які працюють в економіці країни

 

Статистика інновацій

0115001

Інноваційна діяльність промислового підприємства

0115003

Створення та використання передових технологій та об'єктів права інтелектуальної власності

 

Статистика внутрішньої торгівлі

0116001

Наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства

0116002

Продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства

0116003

Продаж світлих нафтопродуктів і газу

0116004

Наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізація сільськогосподарської продукції на них

0116005

Обсяги продажу та ціни основних сільськогосподарських продуктів на міських ринках (за вибірковим колом міст)

0116006

Проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

0116007

Виконання державного замовлення

0116008

Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

0116009

Продаж і запаси автотранспортних засобів, деталей та приладдя до них

0116010

Діяльність біржі

 

Статистика енергетики

0117001

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

0117002

Результати використання палива, теплоенергії та електроенергії
 

Статистика зовнішньої торгівлі товарами

0118001

Експорт-імпорт товарів

 

Статистика зовнішньої торгівлі послугами

0119001

Зовнішня торгівля послугами

 

Статистика споживчих цін

0120001

Зміни цін (тарифів) на споживчі товари (послуги)

 

Статистика цін виробників

0121001

Зміни цін виробників промислової продукції

0121002

Зміни цін на будівельно-монтажні роботи

0121003

Зміни тарифів на послуги пошти та зв'язку для підприємств, установ, організацій

0121004

Зміни тарифів на транспортування вантажів трубопроводами

0121005

Зміни тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом

0121006

Зміни цін на первинному та вторинному ринку житла

 

Статистика фінансів підприємств

0122001

Взаєморозрахунки підприємств України з нерезидентами

0122003

Рух цінних паперів акціонерних товариств

0122004

Активи, власний капітал, зобов'язання та фінансові результати підприємств

 

Структурні обстеження підприємств

0123001

Структурні зміни в економіці України та її регіонів

 

Статистика екології

0124001

Охорона атмосферного повітря

0124002

Поводження з відходами

0124003

Витрати на охорону навколишнього природного середовища, екологічні платежі

 

Статистика лісового, мисливського господарства та природно-заповідного фонду

0125001

Заповідники та національні природні парки

0125002

Ведення мисливського господарства

0125003

Лісогосподарська діяльність

 

Статистика нерухомості

0126001

Наявність та рух житлового фонду і його експлуатація

0126002

Квартирна черга та надання житлових приміщень

0126004

Надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг та на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

0126005

Оплата населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

0126006

Соціально-економічна характеристика сільських населених пунктів

 

Правова та політична статистика

0127001

Додержання вимог адміністративного законодавства в Україні

0127002

Громадська активність в Україні

0127003

Діяльність громадських організацій в Україні

 

Статистика освіти

0128001

Мережа та діяльність дошкільних навчальних закладів

0128002

Охоплення навчанням дітей шкільного віку

0128003

Мережа та діяльність вищих навчальних закладів

0128004

Робота аспірантури та докторантури

 

Статистика охорони здоров′я

0129001

Травматизм на виробництві

 

Статистика культури

0131001

Діяльність музеїв

0131002

Діяльність театрів

0131003

Діяльність концертних організацій, професійних творчих колективів

0131004

Виставкова діяльність

 

Статистика зайнятості населення

0132001

Економічна активність населення

 

Статистика оплати праці та соціально-трудових відносин

0133001

Обстеження підприємств із питань статистики праці

0133003

Кількісний та якісний склад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

0133004

Кількісний та якісний склад працівників та професійна підготовка кадрів на виробництві

0133005

Умови праці на підприємствах

0133006

Стан виплати заробітної плати

 

Обстеження умов життя домогосподарств

0134001

Обстеження умов життя домогосподарств

 

Статистика населення

0135001

Всеукраїнський перепис населення

0135002

Природний рух населення (народження, смерті, шлюби, розлучення)

0135003

Міграційний рух населення

 

Статистика ділової активності підприємств

0136001

Стан ділової активності підприємств

 

Статистика туризму

0138001

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку

0138002

Колективні засоби розміщування

0138003

Туристична діяльність

0138004

Вибіркове опитування туристів та одноденних відвідувачів України

 

 

Спеціальне обстеження Реєстру статистичних одиниць - обстеження підприємств щодо уточнення переліку місцевих одиниць

Метаописи державних статистичних спостережень на 2015 рік