Метаописи державних статистичних спостережень на 2015 рік

 

Демографічна та соціальна статистика | Економічна статистика | Навколишнє середовище та статистика багатьох галузей

 

 

 

1

Демографічна та соціальна статистика

Населення та міграція | Ринок праці | Освіта | Охорона здоров'я | Доходи та умови життя | Соціальний захист |
Населені пункти та житло | Правосуддя та злочинність | Культура | Політична та інша суспільна діяльність

 

1.01

Населення та міграція

 

 

1.01.01

Демографія і перепис

 

 

 

1-1.01.01.01

Всеукраїнський перепис населення

 

 

 

1-1.01.01.02

Природний рух населення (народження, смерті, шлюби, розлучення)

 

 

1.01.02

Міграція

 

 

 

1-1.01.02.01

Міграційний рух населення

         

 

1.02

Ринок праці

 

 

1.02.01

Зайнятість та безробіття

 

 

 

1-1.02.01.01

Економічна активність населення

 

 

1.02.02

Оплата праці та соціально-трудові відносини

 

 

 

1-1.02.02.01

Обстеження підприємств із питань статистики праці

 

 

 

1-1.02.02.02

Витрати підприємства на утримання робочої сили

 

 

 

1-1.02.02.03

Кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

 

 

 

1-1.02.02.05

Стан виплати заробітної плати

 

 

 

1-1.02.02.06

Кількісний та якісний склад і професійна підготовка працівників на виробництві

         

 

1.03

Освіта

 

 

 

1-1.03.00.01

Мережа та діяльність дошкільних навчальних закладів

 

 

 

1-1.03.00.02

Охоплення навчанням дітей шкільного віку

 

 

 

1-1.03.00.03

Мережа та діяльність вищих навчальних закладів

 

 

 

1-1.03.00.04

Робота аспірантури та докторантури

         

 

1.04

Охорона здоров'я

 

 

 

1-1.04.00.01

Травматизм на виробництві

         

 

1.05

Доходи та умови життя

 

 

 

1-1.05.00.01

Обстеження умов життя домогосподарств

         

 

1.06

Соціальний захист

 

 

 

1-1.06.00.01

Надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг та на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

         

 

1.07

Населені пункти та житло

 

 

 

1-1.07.00.01

Наявність та рух житлового фонду і його експлуатація

 

 

 

1-1.07.00.02

Квартирна черга та надання житлових приміщень

 

 

 

1-1.07.00.03

Оплата населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

 

 

 

1-1.07.00.04

Обстеження роботи каналізації (окремої каналізаційної мережі)

         

 

1.08

Правосуддя та злочинність

 

 

 

1-1.08.00.01

Додержання вимог адміністративного законодавства в Україні

         

 

1.09

Культура

 

 

 

1-1.09.00.01

Діяльність музеїв

 

 

 

1-1.09.00.02

Діяльність театрів

 

 

 

1-1.09.00.03

Діяльність концертних організацій, професійних творчих колективів

         

 

1.10

Політична та інша суспільна діяльність

 

 

 

1-1.10.00.01

Громадська активність в Україні

 

 

 

1-1.10.00.02

Діяльність громадських організацій в Україні

         
         
         

2

Економічна статистика

Макроекономічна статистика | Економічна діяльність | Державні фінанси, податки та публічний сектор |
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс | Ціни | Наука, технології та інновації

 

2.01

Макроекономічна статистика

 

 

2.01.01

Тенденції ділової активності

 

 

 

1-2.01.01.01

Стан ділової активності підприємств

         

 

2.03

Економічна діяльність

 

 

2.03.01

Діяльність підприємств

 

 

 

1-2.03.01.01

Структурні зміни в економіці України та її регіонів

 

 

 

1-2.03.01.02

Взаєморозрахунки підприємств України з нерезидентами

 

 

 

1-2.03.01.03

Рух цінних паперів  акціонерних товариств

 

 

 

1-2.03.01.04

Активи, власний капітал, зобов'язання та фінансові результати підприємств

 

 

2.03.02

Послуги

 

 

 

1-2.03.02.01

Основні показники економічної діяльності підприємств сфери нефінансових послуг

 

 

2.03.03

Внутрішня торгівля

 

 

 

1-2.03.03.01

Наявність торгової мережі

 

 

 

1-2.03.03.02

Продаж і запаси товарів у торговій мережі

 

 

 

1-2.03.03.03

Продаж світлих нафтопродуктів і газу

 

 

 

1-2.03.03.04

Наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізація сільськогосподарської продукції на них

 

 

 

1-2.03.03.06

Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

 

 

 

1-2.03.03.07

Продаж і запаси автотранспортних засобів, деталей та приладдя до них

 

 

 

1-2.03.03.08

Діяльність біржі

 

 

2.03.04

Капітальні інвестиції

 

 

 

1-2.03.04.01

Капітальні інвестиції

 

 

2.03.05

Основні засоби

 

 

 

1-2.03.05.01

Наявність і рух основних засобів, амортизація

 

 

2.03.06

Інвестиційні проекти

 

 

 

1-2.03.06.01

Інвестиційні проекти

 

 

2.03.07

Сільське, лісове та рибне господарство

 

 

 

1-2.03.07.03

Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду

 

 

 

1-2.03.07.04

Внесення добрив та проведення інших агротехнічних робіт під урожай сільськогосподарських культур

 

 

 

1-2.03.07.05

Розміри посівних площ сільськогосподарських культур у домашніх господарствах

 

 

 

1-2.03.07.06

Чисельність худоби та птиці, виробництво продукції тваринництва та забезпеченість тварин кормами

 

 

 

1-2.03.07.07

Рибогосподарська діяльність підприємств

 

 

 

1-2.03.07.08

Купівля матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб у сільському господарстві

 

 

 

1-2.03.07.09

Переробка винограду на виноматеріали

 

 

 

1-2.03.07.10

Надходження худоби та птиці на переробні підприємства

 

 

 

1-2.03.07.11

Надходження молока на переробні підприємства

 

 

 

1-2.03.07.12

Наявність і надходження зернових та олійних культур на підприємства, що займалися їхнім зберіганням та переробкою

 

 

 

1-2.03.07.13

Надходження цукрових буряків на переробні підприємства

 

 

 

1-2.03.07.14

Реалізація сільськогосподарської продукції

 

 

 

1-2.03.07.15

Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

 

 

 

1-2.03.07.16

Наявність сільськогосподарської техніки

 

 

 

1-2.03.07.17

Господарська діяльність фермерського господарства, малого підприємства в сільському господарстві

 

 

 

1-2.03.07.18

Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства

 

 

 

1-2.03.07.19

Сільськогосподарська діяльність населення в сільській місцевості

 

 

 

1-2.03.07.20

Ведення мисливського господарства

 

 

 

1-2.03.07.21

Лісогосподарська діяльність

 

 

 

2-2.03.07.03

Реєстр статистичних одиниць у сільському господарстві, мисливстві, лісовому і рибному господарстві – Реєстр АГРО

 

 

2.03.08

Енергетика

 

 

 

1-2.03.08.01

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

 

 

 

1-2.03.08.02

Результати використання палива, теплоенергії та електроенергії

 

 

2.03.09

Промисловість

 

 

 

1-2.03.09.01

Основні економічні показники короткострокової статистики промисловості

 

 

 

1-2.03.09.02

Виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

 

 

 

1-2.03.09.03

Виробництво та реалізація промислової продукції за видами

 

 

 

1-2.03.09.04

Підсумки роботи електростанцій. Техніко-економічні показники роботи електростанцій потужністю 500 кВт і більше

 

 

 

1-2.03.09.05

Газифікація населених пунктів

 

 

 

1-2.03.09.06

Постачання теплоенергії

 

 

 

1-2.03.09.07

Робота водопроводів (окремих водопровідних мереж)

 

 

2.03.10

Будівництво

 

 

 

1-2.03.10.01

Спостереження щодо об'єктів будівництва

 

 

 

1-2.03.10.02

Основні економічні показники короткострокової статистики будівництва

 

 

2.03.11

Транспорт

 

 

 

1-2.03.11.02

Діяльність підприємств та фізичних осіб-підприємців, які експлуатують автомобільний транспорт

 

 

 

1-2.03.11.05

Діяльність підприємств водного транспорту

 

 

 

1-2.03.11.06

Морські та річкові порти (причали)

 

 

 

1-2.03.11.07

Діяльність підприємств авіаційного транспорту

 

 

 

1-2.03.11.08

Діяльність підприємств трубопровідного транспорту

 

 

 

1-2.03.11.09

Діяльність підприємств міського електричного транспорту

 

 

2.03.12

Туризм

 

 

 

1-2.03.12.01

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку

 

 

 

1-2.03.12.02

Колективні засоби розміщування

 

 

 

1-2.03.12.03

Туристична діяльність

 

 

 

1-2.03.12.04

Вибіркове опитування туристів та одноденних відвідувачів України

 

 

2.03.14

Реєстр статистичних одиниць

       

 

2.04

Державні фінанси, податки та публічний сектор

 

 

 

1-2.04.00.01

Проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

 

 

 

1-2.04.00.02

Виконання державного замовлення

         

 

2.05

Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс

 

 

2.05.01

Зовнішня торгівля товарами

 

 

 

1-2.05.01.01

Експорт-імпорт товарів

 

 

2.05.02

Зовнішня торгівля послугами

 

 

 

1-2.05.02.01

Зовнішня торгівля послугами

 

 

2.05.03

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

 

 

 

1-2.05.03.01

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

         

 

2.06

Ціни

 

 

2.06.01

Споживчі ціни

 

 

 

1-2.06.01.01

Зміни цін (тарифів) на споживчі товари (послуги)

 

 

2.06.02

Ціни виробників

 

 

 

1-2.06.02.01

Зміни цін виробників промислової продукції

 

 

 

1-2.06.02.02

Зміни цін на будівельно-монтажні роботи

 

 

 

1-2.06.02.03

Зміни цін на первинному та вторинному ринку житла

 

 

 

1-2.06.02.04

Зміни тарифів на послуги пошти та зв'язку для підприємств, установ, організацій

 

 

 

1-2.06.02.05

Зміни тарифів на транспортування вантажів трубопроводами

 

 

 

1-2.06.02.06

Зміни тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом

         

 

2.07

Наука, технології та інновації

 

 

2.07.01

Наука

 

 

 

1-2.07.01.01

Виконання наукових та науково-технічних робіт

 

 

 

1-2.07.01.02

Облік докторів наук, які працюють в економіці України

 

 

 

1-2.07.01.03

Облік кандидатів наук, які працюють в економіці країни

 

 

2.07.02

Технології та інновації

 

 

 

1-2.07.02.01

Інноваційна діяльність промислового підприємства

 

 

 

1-2.07.02.02

Інноваційна діяльність підприємства за період 2012-2014рр. (1 раз на 2 роки)

 

 

 

1-2.07.02.03

Створення та використання передових технологій та об'єктів права інтелектуальної власності

         
         
         

3

Навколишнє середовище та статистика багатьох галузей

Навколишнє середовище | Інформаційне суспільство

 

3.01

Навколишнє середовище

 

 

 

1-3.01.00.01

Охорона атмосферного повітря

 

 

 

1-3.01.00.02

Утворення та поводження з відходами

 

 

 

1-3.01.00.03

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі

         

 

3.03

Інформаційне суспільство

 

 

 

1-3.03.00.01

Діяльність операторів (провайдерів) телекомунікацій та поштового зв'язку

 

 

 

1-3.03.00.02

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах

         

 

 

 

Демографічна та соціальна статистика | Економічна статистика | Навколишнє середовище та статистика багатьох галузей