ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

02.08.2005

м. Київ

№ 223

 

 

Про затвердження методологічних основ формування вибіркових сукупностей для проведення органами державної статистики України базових державних вибіркових обстежень населення (домогосподарств)

 

 

  

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел та методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1.    Затвердити схвалені методичною комісією Держкомстату та Вченою Радою НТК статистичних досліджень методологічні основи формування вибіркових сукупностей для проведення органами державної статистики України базових державних вибіркових обстежень населення (домогосподарств).

2.    Департаменту обстежень домогосподарств (Осипова І.І.):

2.1. Здійснювати разом з департаментом статистики праці (Григорович  Н.В.) і департаментом статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.) керівництво щодо застосування на практиці зазначених методологічних основ на центральному і територіальному рівнях.

2.2. Направити затверджені пунктом 1 цього наказу методологічні основи територіальним органам державної статистики для використання у роботі.

3.    Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко