ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

14.11.2006

м. Київ

521

 

 

Про затвердження Методики розрахунку системи статистичних ваг для поширення результатів державного вибіркового обстеження умов життя домогосподарств на генеральну сукупність

 

 

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел та методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити та ввести в дію з 01 грудня 2006 року схвалену методичною комісією Держкомстату Методику розрахунку системи статистичних ваг для поширення результатів державного вибіркового обстеження умов життя домогосподарств на генеральну сукупність (далі ­– Методика), що додається.

2. Департаменту обстежень домогосподарств (Осипова І.І.):

Здійснювати керівництво щодо застосування на практиці Методики, затвердженої пунктом 1 цього наказу.

Направити Методику, затверджену пунктом 1 цього наказу, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

3. Визнати такими, що втратили чинність з 01 грудня 2006 року, накази Держкомстату від 17.03.2000 № 88 "Про затвердження Методики зважування та перезважування результатів обстеження умов життя домогосподарств" та від 04.01.2002 № 5 "Про затвердження Методики взаємоузгодження ваг рівня домогосподарств і рівня осіб".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко