ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

25.12.2009

                              Київ

№ 494

 

Про затвердження Методики розрахунку індексу капітальних інвестицій

 

 

 

 

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалену Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Методику розрахунку індексу капітальних інвестицій (далі - Методика, що додається.

2. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л.М.):

2.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методики, затвердженої цим наказом.

2.2. Довести Методику, затверджену цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.

3.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко