ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

30.12.2009

                              Київ

№ 507

 

Про затвердження Методологічних положень щодо вибіркового статистичного спостереження підприємств оптової торгівлі

 

 

 

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України “Про державну статистику”  та  з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити  схвалені   Комісією  з  питань   удосконалення  методології  та звітної документації Методологічні положення щодо вибіркового статистичного спостереження підприємств оптової торгівлі   (далі - Методологічні положення), що додаються, та ввести  їх  у  дію  з 1 січня 2010 року.

2. Департаменту  статистики  торгівлі  (Фризоренко А.О.)  здійснювати організаційне керівництво щодо застосування  на практиці Методологічних положень.

3. Контроль за виконанням  цього наказу покласти на першого заступника  Голови Піщейка В.О.

 

 

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко