ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

30.12.2009

м. Київ

№ 510

 

 

Про затвердження Методологічних положень стандартного модульного опитування населення щодо ефективності програм соціальної допомоги

 

 

 

 

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел та методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Методологічні положення стандартного модульного опитування населення щодо ефективності програм соціальної допомоги (далі – Методологічні положення), що додаються.

2. Департаменту обстежень домогосподарств (Осипова І.І.):

2.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.

2.2. Довести Методологічні положення, затверджені цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко