ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

16.02.2009

                              Київ

№ 53

 

Про затвердження Методики розрахунку індексу обсягу сільськогосподарського виробництва

 

 

 

 

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

  

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити та ввести в дію зі звіту за січень 2009 року для поточних розрахунків та зі звіту за 2009 рік для річних розрахунків схвалену методичною комісією Держкомстату Методику розрахунку індексу обсягу сільськогосподарського виробництва (далі – Методика розрахунку), що додається.

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.):

2.1. Запровадити у практику роботи Методику розрахунку, затверджену цим наказом.

2.2. Довести Методику розрахунку, затверджену цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.

2.3. Визнати такими, що втратили чинність, з 01.06.2009 року накази Держкомстату від 25.12.1997 №109 "Про впровадження національних порівнянних цін 1996 року в розрахунках обсягів валової продукції сільського господарства" та від 06.08.2001 №352 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо розрахунку індексу обсягів сільськогосподарського виробництва".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю.М.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко