ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

28.07.2010

Київ

№ 308

 

Про затвердження Змін до Методики розрахунку показника "обсяг виробленої продукції (робіт, послуг)" по місцевих одиницях виду економічної діяльності, затвердженої наказом Держкомстату від 14.02.2007 № 45

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел та методології складання

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Зміни до Методики розрахунку показника "обсяг виробленої продукції (робіт, послуг)" по місцевих одиницях виду економічної діяльності (далі – Зміни), затвердженої наказом Держкомстату від 14.02.2007 № 45 "Про затвердження Методики розрахунку показника "обсяг виробленої продукції (робіт, послуг)" по місцевих одиницях виду економічної діяльності", що додаються.

 2. Департаменту міжгалузевої статистики підприємств (Жук І.М.) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Змін, затверджених цим наказом.

 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Колеснік В.І.

  

Голова

О.Г. Осауленко