ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат)

НАКАЗ

 

26.04.2011

                              Київ

№103

 

Про затвердження Методики побудови таблиць смертності та серед­ньої  очікуваної тривалості життя для населення України та регіонів за статтю та типом поселення й Методики побудови за­гальних таблиць народжуваності для жінок України та регіонів за типом поселення

 

 

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України „Про державну статистику” та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

  

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держкомстату Методику побудови таблиць смертності та середньої очікуваної тривалості життя для населення України та регіонів за статтю та типом поселення й Методику побудови загальних таблиць народжуваності для жінок України та регіонів за типом поселення (далі - Методики), що додаються.  

 

2. Департаменту статистики населення та адміністративно-територі­ального устрою (Тимошенко Г.М.):

     

2.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методик, затверджених цим наказом.

     

2.2.   Довести Методики, затверджені цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.   

 

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату від 06.02.2003 №24 „Про затвердження методик по­бу­дови таблиць смертності і середньої очікуваної тривалості майбутнього життя та побудови таблиць народжуваності”.    

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

Голова комісії з проведення реорганізації Держкомстату – перший заступник Голови

В.О.Піщейко