ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат)

НАКАЗ

 

06.05.2011

                              Київ

№ 111

 

Про затвердження Методики оцінки (розрахунку) загальної чисельності наявного населення по сільських населених пунктах

 

 

 

 

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України „Про державну статистику” та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалену Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держкомстату Методику оцінки (розрахунку) загальної чисельності наявного населення по сільських населених пунктах (далі – Методика), що додається.

 

2. Департаменту статистики населення та адміністративно-територі­ального устрою (Тимошенко Г.М.):

2.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методики, затвердженої цим наказом.

2.2. Довести Методику, затверджену цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

Голова комісії з проведення реорганізації Держкомстату – перший заступник Голови

В.О.Піщейко