ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат)

НАКАЗ

 

05.08.2011

                              Київ

№198

 

Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо охорони атмосферного повітря

 

 

 

 

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держкомстату Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо охорони атмосферного повітря (далі – Методологічні положення), що додаються.

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.

3. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.) довести Методологічні положення, затверджені цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю.М.

 

 

 

Голова комісії з проведення реорганізації Держкомстату – перший заступник Голови

В.О.Піщейко