ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат)

НАКАЗ

 

03.10.2011

Київ

№ 250

 

Про затвердження Методологічних положень з організації державних статистичних спостережень щодо використання палива та енергії

 

 

 

 

 

Відповідно до статей  8, 12, 14, 18 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держкомстату Методологічні положення з організації державних статистичних спостережень щодо використання палива та енергії (далі − Методологічні положення), що додаються.

2. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А.О.):

2.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці  Методологічних положень, затверджених цим наказом.

2.2. Забезпечити оприлюднення Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі статистики.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Голова комісії з проведення реорганізації Держкомстату – перший заступник Голови

В.О.Піщейко