ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат)

НАКАЗ

 

31.10.2011

                              Київ

№ 278

 

Про затвердження Методики обробки результатів державного вибіркового обстеження умов життя домогосподарств

 

 

 

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалену Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Методику обробки результатів державного вибіркового обстеження умов життя домогосподарств  (далі – Методика), що додається.

2.   Департаменту обстежень домогосподарств (Осипова І.І.):

2.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методики, затвердженої цим наказом.

2.2.Довести Методику, затверджену цим наказом, до відома заступників Голови, Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві, територіальних органів державної статистики.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

Голова комісії з проведення реорганізації Держкомстату – перший заступник Голови

В.О.Піщейко