ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат)

НАКАЗ

 

04.11.2011

                              Київ

№ 285

 

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку індексів фізичного обсягу товарообороту підприємств оптової торгівлі

 

 

 

Відповідно до статей  8, 12, 14  Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держкомстату Методичні рекомендації щодо розрахунку індексів фізичного обсягу товарообороту підприємств оптової торгівлі  (далі − Методичні рекомендації), що додаються.

 

2. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А.О.):

 

2.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці  Методичних рекомендацій, затверджених цим наказом.

 

2.2. Забезпечити оприлюднення Методичних рекомендацій, затвер-джених цим наказом, на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі статистики.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Голова комісії з проведення реорганізації Держкомстату – перший заступник Голови

В.О.Піщейко