ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат)

НАКАЗ

 

09.11.2011

                              Київ

№ 288

 

Про затвердження  Методологічних положень зі статистики освіти

 

 

 

 

 

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Методологічні положення зі статистики освіти (далі – Методологічні положення), що додаються.

2. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.):

2.1. Запровадити у практику роботи Методологічні положення, затверджені цим наказом.

2.2. Довести Методологічні положення, затверджені цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.

2.3. Забезпечити оприлюднення Методологічних положень на офіційному веб-сайті Держкомстату.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови  Власенко Н.С.

 

 

 

Голова комісії з проведення реорганізації Держкомстату – перший заступник Голови

В.О.Піщейко