ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат)

НАКАЗ

 

22.11.2011

                              Київ

№ 312

 

Про затвердження  Методологічних положень зі статистики наукової та науково-технічної діяльності 

 

 

 

 

 

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та на виконання Стратегії розвитку державної статистики на період до 2012 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 1413-р, з метою впровадження міжнародних стандартів у національну статистичну практику

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Методологічні положення зі статистики наукової та науково-технічної діяльності (далі – Методологічні положення), що додаються.

2. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.):

2.1. Здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.

2.2. Направити Методологічні положення, затверджені цим наказом, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови  Власенко Н.С.

 

 

 

Голова комісії з проведення реорганізації Держкомстату – перший заступник Голови

В.О.Піщейко