ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат)

НАКАЗ

 

20.12.2011

Київ

356

 

Про затвердження Методики розрахунку характеристик надійності оцінювання показників поточних обстежень підприємств із питань статистики праці

 

 

 

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України «Про державну статистику» та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел та методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалену Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держкомстату Методику  розрахунку характеристик надійності оцінювання показників поточних обстежень підприємств із питань статистики праці (далі – Методика), що додається.

 

2. Департаменту статистики праці (Сеник І.В.):

 

2.1. Запровадити у практику роботи Методику, затверджену цим наказом.

 

2.2. Довести Методику, затверджену цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.

 

2.3. Забезпечити оприлюднення Методики, затвердженої цим наказом, на офіційному веб-сайті Держкомстату.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

Голова комісії з проведення реорганізації Держкомстату – перший заступник Голови

В.О.Піщейко